Nokon som stilte villigt opp for å bli teken bilde av