Her skulle det eigentlig bli Bygd eit sjukehus i Korogotcha, men korrupsjon gjorde til at prosjektet stoppa