Kor skal ein byrje når ein skal fortelje litt om seg sjølv, og gjere seg attraktiv som arbeidstakar. Eg er det ein kan kalle ei potet, eg har jobba og studert forksjellige ting. Det byrja med lyd, og lyd har fulgt meg sidan. Men nylig gjekk eg ut frå Film og Tv utdanninga til NISS som produksjonsleiar. Mellom desse to tinga har eg ein bachelor i Media, IKT og Design.

Inni alt sammen har eg også budd eit år i Kenya. Denne bloggen stammar derifrå, så om du trykjer litt rundtomkring finn du kansjoe noko interessant.

Eg likar å ta bilete, skru lyd på rockeband, og lage film! Og eg føler eg har grei kontroll på alle dei nemte områda. Det er derfor vanskleg for meg å presentere mi nisje her i livet og arbeidsmarknaden, men eg går aldri halvvegs inn i noko, eg jobbar og eg får det til. Eg veljer å tru og føler at eg er god i det eg held på med, sjølv om eg er veldig kritisk til det eg gjer. For det er mi største hindring i mitt arbeide, eg er aldri fornøgd, og vil alltid arbeide for å betre meg. Dette har kanskje med at eg har vore student ganske lenge,